Zakład Produkcyjno-Usługowy w Mrzezinie

Kruszywa budowlane

 

Naszym klientom indywidualnym i firmom oferujemy szeroki wybór kruszyw mineralnych (żwiry, piaski, grysy, mieszanki piaskowo-żwirowe).

Gwarantujemy szybką i sprawną współpracę na korzystnych warunkach.

Zapraszamy do współpracy!

Zakład Produkcyjno-Usługowy w Mrzezinie
84-123 Mrzezino, ul. Kasztanowa 1
Gm. Puck, Pow. Puck

tel. +48 58 673 88 46
tel.kom. 729 052 069
fax. +48 58 673 69 32
e-mail: 
mrzezino@polgravel.pl

 
OFERTA
Żwir 2-8/30 płukany
Żwir 8-16/30 płukany
Mieszanka 0-4/1/10
Piasek 0-2
Kamień otoczak