PROJEKT UNIJNY

„POLGRAVEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Wdrożenie technologii produkcji prefabrykowanych żelbetowych elementów do budowy ścian oporowych” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne POIR Numer umowy: POIR.03.02.02-00-0100/16 Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa POLGRAVEL poprzez wdrożenie nowej technologii „Sposób wytwarzania prefabrykowanych żelbetowych elementów do budowy ścian oporowych” opartej na wynalazku w postaci prawa własności przemysłowej.

Bezpośrednim efektem wdrożenia nowej technologii w firmie POLGRAVEL będzie wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco ulepszonego produktu tj. prefabrykowanych żelbetowych elementów pozwalających na budowę trwałych ścian oporowych w różnych konfiguracjach i niższym koszcie budowy w stosunku do kosztów budowy konstrukcji tradycyjnych.

Wartość projektu: 7 500 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 375 000,00 PLN