Kręgi betonowe

Kręgi betonowe to jeden z podstawowych elementów, umożliwiający stworzenie studni o niejednolitych wymiarach. To bardzo ekonomiczny element przydomowych studni kanalizacyjnych. Kręg jako prefabrykowany element betonowy studzienek niewłazowych oraz studzienek włazowych. Zastosowaniem jest umożliwienie dostępu i wentylowanie systemów odwadniających i kanalizacyjnych, służących do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem. Elementy mogą być montowane w obszarach ruchu kołowego lub/i pieszego.

Odpowiadając na potrzeby naszych klientów dołączyliśmy do naszej oferty możliwość zamówienia kręgów betonowych.

Parametry techniczne: KRĘGI BETONOWE

- beton klasy C35/45

- stopień wodoszczelność W8

- wytrzymałość na ściskanie ≥ 40 [MPa]

- nasiąkliwość ≤ 6 [%]