Elementy oporowe Typu L

Mur oporowy Typu L (ściany oporowe i elki betonowe)

Mury oporowe służą do utrzymania w stanie statecznym gruntów rodzimych lub nasypowych. Głównym zadaniem prefabrykowanych murów oporowych jest szybkość i łatwość w kształtowaniu terenu, podtrzymaniu skarp, wyrównywaniu różnic wysokościowych krajobrazu w ogrodach, na tarasach, lub wokół obiektów budownictwa naziemnego.

Mają zastosowanie min. w drogownictwie, budownictwie ogólnym, lądowym, przemysłowym i rolniczym. W budownictwie kolejowym, jako system peronowy stosowane są do podparcia materiałów sypkich, jak również do budowy zasieków. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie, a szybkość i prostota montażu w połączeniu z nowoczesnym i surowym wyglądem sprawia, że stają się bardzo popularnym elementem naszego krajobrazu.


Materiał: beton klasy C30/37, stal zbrojeniowa, klasa ekspozycji XF4 oraz XA3.