Betony, podsypka

Beton towarowy oraz mieszanki związane spoiwem hydraulicznym produkujemy według  norm PN-EN 206, PN-B 06265, PN-EN 14227 i PN-S 96012. Na życzenie możemy wyprodukować inne rodzaje betonu np.: posadzkowe, nawierzchniowe itp. lub wg receptury klienta. Świadczymy usługi transportu na budowę oraz pompowanie betonu.