You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Bloczki betonowe

Bloczki betonowe fundamentowe są materiałem wykorzystywanym do budowy ław fundamentowych, ścian piwnic

jak również podmurówki różnego typu np. pod ogrodzenia.

Bloczki betonowe stosuje się do murowania elementów, dla których ważna jest wytrzymałość natomiast

parametrem mniej istotnym jest izolacja termiczna.

Materiał: beton klasy C12/15
Metoda produkcji: wibroprasa